Magunkról

KÖSZÖNTI AZ ÉFÉDOSZSZ!

Érdeklődő figyelmét elsőként egy olyan információra kívánjuk ráirányítani, amely az éppen szakszervezeti, érdekvédelmi kapcsolatot kereső munkavállalók számára most talán a legfontosabb!

Az ÉFÉDOSZSZ két tagszervezete 2016. elején úgy döntött, hogy közös ÉPÍTŐK Szakszervezet létrehozásával új kapcsolódási pontokat nyit a szakágazat munkavállalói felé. Ennek jegyében a hazai, jellemzően nagy- és közepes vállalkozásoknál foglalkoztatott közlekedésépítő, mélyépítő, és magasépítő-ipari szakterületek munkavállalóira irányuló eddigi szerveződési körét kiterjeszti. 

Új szabályozása szerint a jövőben tagjai közé várja az ország bármely pontján dolgozó, néhány alkalmazottat foglalkoztató építőipari vállalkozások munkavállalóit, az átmenetileg, vagy tartósan külföldön foglalkoztatott építőiparos munkavállalókat, a munkanélkülivé vált szakszervezeti tagokat, akik a jobb élet és munkakörülményeikért a foglalkoztatás méltóbb feltételeiért az összefogás és a szolidaritás eszközeivel is élni kívánnak. 

A részleteket ismerje meg a lap alján lévő "Letölthető dokuemntumok" szekcióból elérhető dokumentumokból!  
 
Örömmel fogadjuk a honlapunkon tett látogatását. Érdeklődését az alábbi bemutatkozó sorokkal kívánjuk segíteni. 
Az Építő-, Fa-, és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége - közismertebb nevén az ÉFÉDOSZSZ - munkavállalói érdekképviseletetet ellátó szakszervezeti szövetség. Tagszervezeteink, - úgy is mint társadalmi szervezetek - a versenyszektoron belül az építőanyagipar (TEÁOR 23), a faipar (TEÁOR 31), és az építőipar (TEÁOR 41, 42, 43, 71) gazdasági szakágazatok munkavállalóit szervezik munkahelyi és területi szakszervezetekbe, alapszervezetekbe. Az ÉFÉDOSZSZ hazai szinten az MASZSZ konföderáció, míg nemzetközi szinten az EFBWW és a BWI tagszervezete.
 
 

Néhány szó küldetésünkről és múltunkról:

A szakszervezet, mint intézmény rendeltetése, hogy az eredendően erősebb tárgyalási pozícióban lévő munkáltatóval szemben a munkavállalók  oldalán fellépjen és érdekeiket védelmezze. Az érdekvédelem alapvetően a munkaviszonnyal, foglalkoztatással  bérezéssel munkafeltételekkel kapcsolatos területekre irányul. Az érdekvédelem ereje jogszabályokon, az érdekvédelmi szervezet szakmai felkészültségén, munkavállaló tagjainak nyomásgyakorló erején, képességén, a tagként képviselt munkavállalók számán, arányán, továbbá a hazai és nemzetközi szakszervezeti mozgalom szolidaritási hajlandóságán alapszik. A magyarországi építőmunkások érdekvédelmének jelentõs hagyományai  előzményei vannak. A szakszervezeti működés a magyarországi ipari termelés  indulásával,megerősödésével, a polgárosodás elindulásával egyidős. Az 1818-ból fennmaradt írásos dokumentumok szerint a Pesti Kőműveslegények Segélyező Egylete az egyik legrégebbi magyarországi munkásegylet. Később az elszigetelt munkásegyletek önálló szakmai szakszervezetekké fejlődtek. Bérharcaik alapvető felismerése: Ha összefogunk, erősebbek vagyunk! 1903-ban Bokányi Dezső kőfaragó, szakszervezeti vezető irányításával megalakulhatott a Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetsége, ismertebb nevén MÉMOSZ. Ezt a szervezetet tekinti az ÉFÉDOSZSZ a jogelődjének, erre alapozza, hogy évszázados érdekvédelmi hagyományok birtokosa. Az Építők szakszervezetei és annak vezetői a mindenkori társadalmi változások erőcentrumai voltak, jellemzően annak az élvonalában haladtak. A MÉMOSZ első elnöke, Garbai Sándor rövid ideig kormányfőként is mőködött. A MÉMOSZ az 1920-as években angol mintát követve kezdeményezője volt a nehéz sorban élő bérmunkások lakáshoz juttatását célul kitőzõ Alapkő Építőipari és Munka Szövetkezeti mozgalom elindításának, kiteljesítésének. A II. világháború romba döntötte az országot és fővárosát. A MÉMOSZ gyorsan, kezdeményezően reagált. Már 1945. márciusában az ország elé tárta Magyarország újjáépítésének átfogó tervét. A program részeként az országban MÉMOSZ Építőipari Termelőszövetkezetek sora alakult meg. A szakszervezetek szerepköre az 1945 - 1990 ig tartó időszakban alapvetõen megváltozott. A hangsúly a hagyományos érdekvédelem folytatásáról a képzési, oktatási, kulturális tevékenységre, az ilyen jellegű vállalati, állami intézmények működtetésére, illetve a termelést segítő mozgalmak szervezésére korlátozódott. Ez az időszak korszakváltást jelentett mozgalom szerveződési elveire is. A MÉMOSZ és a Faipari Dolgozók Szakszervezete 1950. tavaszáig tevékenykedett két különálló szakszervezetként. A két rokon iparág szakszervezeteinek összevonásával lezárult az áttérés az ipariszervezkedésre. Egy üzem munkásai már egy szakszervezethez (alapszervezethez) tartoztak, béreiket egy kollektív szerződésben szabályozták. Az építő, a fa, az építőanyag illetve az üvegipari dolgozókat tömörítő országos szakszervezet taglétszáma ekkor meghaladta a 110 ezer főt, és további negyven évig ország egyik legnagyobb és legtekintélyesebb szervezete maradt. A SZOT elnökségének 1950. december 9-i határozata értelmében a MÉMOSZ nevét Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezetére (ÉFÉDOSZ) változtatták. Az építős szakmák szakszervezetei az ágazati összefogásnak új, közös székház avatásával, és a minden év júniusában megtartott "Építők Napja " ünnepségekkel állítottak emléket. 

 

Jelenünkről, törekvéseinkről:

Az ÉFÉDOSZSZ jelenlegi szerkezete 1990. december december 9-én alakult ki. Korábbi tagozatai a törvényhozói szándékot követve előbb önálló szakszervezetté alakultak, majd szakszervezetként azonnal szövetségre léptek. Az ÉFÉDOSZSZ tagszervezetei változatlanul az építőanyagipar, a faipar és az építőipar területén működnek. A szövetség jelenlegi feladata, hogy hangot adjon az építőipari szakmák és az ott dolgozók jogos követeléseinek, hazai és nemzetközi kapcsolataival, szakértői tudásával segítse a tagszervezeteinek Kollektív Szerződés kötését, azok miniszteri kiterjesztésének elérését, és kontrollálja a megállapodások, szabályok betarttatását. Az ÉFÉDOSZSZ az elvárások egy részében a szakszervezeti taglétszám radikális csökkenése időszakában is eredményes tudott lenni. Az építőipar azon kevés ágazatok egyike, ahol ma van érvényes, miniszteri kiterjesztésû, országosan kötelezõ hatályú Ágazati Kollektív Szerzõdés. Nagy igazság, hogy minden megállapodás annyit ér, amennyit abból megvalósítanak. Szövetségünkre  az ÉÁKSZ tekintetében most ez a feladat vár. Az elért megállapodások tartalmát a napi valóság részévé kell tenni, mert csak így javulhatnak a kereseti viszonyaik, munkafeltételeik, és így lehet előrelépni foglalkoztatási viszonyaik rendezettségében. Ezt azonban a munkavállalók sokaságának támogatása, a munkahelyi és a területi érdekvédelmi munka összehangolása nélkül szinte lehetetlen végig vinni. Nincs tehát más út: az építőmunkásoknak hazai és nemzetközi szakszervezeti támogatással 

 

ÚJRA FEL KELL ÉPÍTENIÜK SAJÁT ÉRDEKVÉDELMÜKET! 

Az ÉFÉDOSZSZ úgy látja hogy ez irányú törekvéseit, annak széleskörű megismertetését, és céljainak elérését egyaránt jól szolgálhatja korszerű eszközként az ÉPÍTŐK honlapja, és az Ön érdeklődése. A szakszervezethez csatlakozás módjáról a kapcsolatfelvétel módjáról részletes információkat, dokumentumokat találhat a tagszakszervezeti oldalainkon. A 2008. február 1-től működő honlapunkon tett látogatását köszönjük, megkeresése esetén állunk szíves rendelkezésére. Ha ebben a nehéz, de szép munkában a társunk kíván lenni,  érdekeinek védelméért közösségünkhöz tartozva kész tenni is, örömmel fogadjuk jelentkezését az efedoszsz@mail.datanet.hu. email címen, továbbá  06 1 343 1635 telefonszámon.

 

Pallagi Gyula
ÉFÉDOSZSZ elnök

                                                                               

Elérhetőségeink: 1071 Budapest Városligeti fasor 35/a Tel: 06(1) 343 1635    

efedoszsz@mail.datanet.hu  magasepitok@mail.datanet.hu

 

 

 

Képek az ÉFÉDOSZSZ életéből

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó letölthető dokumentumok
Feltöltve: 2017.02.02
Frissítve: 2018.05.02
Az ÉPÍTÕK Szakszervezet Területi Alapszervezet szabályozása
Feltöltve: 2017.02.02
Frissítve: -
Az ÉPÍTÕK Területi Alapszervezet belépési iratminták
Feltöltve: 2017.02.02
Frissítve: -
ÉPÍTÕK Szakszervezet Alapszabálya
Feltöltve: -
Frissítve: -
Szakszervezeti Közös nyilatkozat a 2010 november 3-i Lázár - Szakszervezetek találkozóról
Feltöltve: -
Frissítve: -
A 2011. évi költségvetés az OÉT asztalán
Feltöltve: -
Frissítve: -
Az országgyûlés politikai nyilatkozata a nemzeti együttmûködésrõl
Feltöltve: -
Frissítve: -
2010 januártól változtak a korengedményes nyugdíjazás szabályai. Az 1953-as születésû szakmunkásokn
Feltöltve: -
Frissítve: -
Napirenden az utazási költségtérítés megnyirbálása. Ismét egy példa arra, hogy a dolgok mindíg a gye
Kapcsolat

1068 Budapest, Benczúr u. 45.
telefon: +36 1 343 1635

Stocker Zoltán, elnök:
1068 Budapest, Benczúr u. 45.
telefon: +36 1 343 1639

Ócsai József, alelnök:
1068 Budapest, Benczúr u. 45.
telefon: +36 1 343 1596

Dormán János, alelnök:
1068 Budapest, Benczúr u. 45.
telefon: +36 1 343 1596

Horv&