Projektjeink

 

AZ ÉPÍTŐIPARI MUNKAADÓK ÉS MUNKAVÁLLALÓK MUNKAERŐPIACI ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE
GINOP-5.3.5-18-2019-00149

 

 

A tervezetten 14 hónapos standard projekt megvalósítása 2020. március 1-jén indult. A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBK) konzorciumi tagként vesz részt a projektben, a konzorciumvezető pedig az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ).

A projekt célcsoportját az építőiparban dolgozók jelentik. 2018-ban a magyar építőiparban foglalkoztatottak létszáma 332,6 ezer fő volt. Ennek megfelelően több mint 300 ezer személyt és egyben 100 ezer vállalkozást fog közvetlenül érinteni a projekt, amely a teljes magyar építőiparra kíván hatást kifejteni. Területileg a projekt tevékenysége az ország hat kevésbé fejlett régiójára összpontosít.

A projekt alapját a több dimenziós kutatás képezi. Az ágazati munkaadókat és munkavállalókat kvantitatív és kvalitatív kutatásokba vonjuk be, így ennek eredményeként három tanulmány készül majd el. A tanulmányokra egy képzést is építünk, ami az ágazat formális tájékoztatásaként fog funkcionálni. Ez a képzés mind a munkaadók, mind pedig a munkavállalók részére nyitott lesz. A kutatási eredmények ismeretében a cél az építőiparon belül a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztése.

 Az ágazat informális tájékoztatását az alábbi tevékenységeink fogják biztosítani:

 • a konzorciumi tagok weboldalán megtalálhatóak lesznek a kutatásaink
 • egy applikációban feldolgozzuk a kutatási eredményeket
 • hirdetni fogunk a szakmai sajtóban
 • az ágazati szereplőknek szóló kiadványt készítünk
 • munkaadói workshopok révén közvetlenül visszük el az eredményeket (a hazai és a nemzetközi jó gyakorlatokat) a munkaadóknak
 • munkavállalói és regionális építőipari konferenciákat, valamint sajtónyilvános rendezvényeket szervezünk
 • a kutatási eredményeinket nemzetközi szinten is bemutatjuk

Azzal, hogy az építőipar munkaadóit és munkavállalóit helyezzük a projekt középpontjába, a magyar munkaerőpiac egyik legkiszolgáltatottabb csoportja kap nagyobb figyelmet. Az alábbi ágazati hatásokkal számolunk:

 • csökken a feketefoglalkoztatás
 • hatékonyabb lesz a munkaadói és a munkavállalói oldal együttműködése
 • növekszik a kollektív szerződések lefedettsége
 • a munkavállalók elégedettebbek lesznek a munkahelyükkel, munkájukkal
 • mérséklődik a munkaerő nagymértékű elvándorlása, vonzóbbá válik az ágazat a fiatalok számára
 • jobban érvényesül a családbarát szemléletmód; így a munka és magánélet összehangolását segítő megoldások jobban elterjednek

Kedvezményezett neve:

Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ)
Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft., konzorciumi tag

A projekt címe:

A turisztikai szektor munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése

A projekt elszámolható összköltsége:

50 538 000 Ft

A szerződött támogatás összege:

49 988 823 Ft

A támogatás mértéke:

98,75%

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2022.05.31.

A projekt azonosító száma:

GINOP-5.3.5-18-2019-00149 

Kapcsolat

1068 Budapest, Benczúr u. 45.
telefon: +36 1 343 1635

Stocker Zoltán, elnök:
1068 Budapest, Benczúr u. 45.
telefon: +36 1 343 1639

Ócsai József, alelnök:
1068 Budapest, Benczúr u. 45.
telefon: +36 1 343 1596

Dormán János, alelnök:
1068 Budapest, Benczúr u. 45.
telefon: +36 1 343 1596

Horv&